Header

Literatuurlijst

Artikelen/Lezingen professioneel (beperkt overzicht)

 

NIEROP, C.A. (1973) "Geluidisolatie van dakopbouwen", Bouw, nr. 23 

NIEROP, C.A., MEIER, A. VON (1975) "Measuring techniques for source identification
in industrial plants"  NAG-publikatie nr. 33 

NIEROP, C.A. (1976) "Methode voor bronidentifikatie bij
lawaaibestrij­ding op petrochemische industrieën", PT-procestechniek nr. 3
 

NIEROP, C.A. (1980) "Een zingende brug als geluidhinderprobleem",
PT-geluid en trilling nr. 10 

NIEROP, C.A. (1981) "Sanering woningen in verband met wegverkeerslawaai", deel 1,
Geluid en Omgeving, nr. 1, Samsom Alphen a/d Rijn. 

NIEROP, C.A. (1981) "Sanering woningen in verband met wegverkeerslawaai", deel 2, Geluid en Omgeving,
nr. 2, Samsom Alphen a/d Rijn. 
 

NIEROP, C.A., WILLIGENBURG, J.J. (1981) "Rating of sound insulation by means A-level
reductions", Proceedings Inter-Noise 1981
 

NIEROP, C.A., VOS, P.H. DE (1982) "Toepassing van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai",
NAG-publikatie nr. 64 

NIEROP, C.A. (1983) "Measuring techniques and calculation method for the control of industrial
noise",Proceedings Inter-Noise 1983
, San Fransisco.

NIEROP, C.A., MEIER, A. VON (1985) "Veiligheidsproblemen in verband met lawaai", Handboek
Bedrijfsveiligheid 

NIEROP, C.A. (1986) "Lawaai op de arbeidsplaats; een methodiek voor de uitvoering van een
lawaaibestrijdingsprogramma in bedrijven", Materialen nr.2 

NIEROP, C.A. (1986) "Geluidemissie van rookgasontzwavelingsinstallaties en mogelijkheden tot
vermindering", publikatie GB-HR-38-01, Ministerie V.R.O.M.
 

NIEROP, C.A. (1987) "Geluidbeheersing op de Arbeidsplaats ", uitgave M+P 

NIEROP, C.A., WOLFERT, H. (1987) "Afscherming van industrielawaai in woon­wijken",Geluid en Omgeving,
nr. 2, Samsom Alphen a/d Rijn. 

NIEROP, C.A., BLOKLAND, G.J. VAN (1987) "Propagation of sound from industrial sites through built-up
areas",Proceedings of the Institute of Acoustics, volume 9, Toronto.

NIEROP, C.A. (1990) "Meten en Beoordelen van Geluid op de Arbeidsplaats",rapport van de werkgroep
Geluid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne 

NIEROP, C.A. (1991) "Geluidbeheersing bij een moderne afvalverbrandings­instal­latie",Geluid,
nummer 4, Samsom Alphen a/d Rijn. 

NIEROP, C.A. (1992) "Een "fluisterstille" afvalverbrandingsinstallatie in Amster­dam", 
ONRI Extern, 7e jaargang nr. 4.

NIEROP, C.A. (1992) Geluid op de werkplek“ Handboek arbeids- en milieuveiligheid.

NIEROP, C.A., JABBEN, J. (1993) "Het referentieniveau van het omgevingsge­luid opnieuw bekeken", Geluid, nummer 2, Samsom, Alphen aan den Rijn. 

NIEROP, C.A. (1995) "Noise Prediction Method for Allotting Emission Quotas to Industrial Areas"
Interna­tional Congress on Acoustics (ICA  '95) Trond­heim, Nor­way, 26-30 June 1995.
 

NIEROP, C.A. (1996-2001) “Geluidbeheersing in de procesindustrie”, Handboek Lawaaibeheersing, Samsom,
Alphen aan den Rijn, diverse bijdragen.

NIEROP, et all. (1997) "Begrippenlijst Geluidstechniek (herzien)", Uitgave Vereniging van fabrikanten en
ontwerpers van producten en installaties (VOG), Gorinchem.

NIEROP, C.A. (1997) “Geluidbeheersing in een metaalbewerkingsbedrijf”, Lezing “Bond van
Materialenkennis”, Utrecht.

NIEROP, C.A. (1997) “Modeling Sea Crane noise with SEA: How low can we go? Internoise proceedings
1997, part 2 blz. 663. Boedapest. 

NIEROP, C.A. ett. all (1997) “Geluidkwaliteit, naar een beter kwalificeerbare leefomgeving
voor het gehoor, Geluid, nr 4, Samsom Alphen a/d Rijn. 

NIEROP, C.A. (1998) “SEA, een nieuw gereedschap voor de bepaling van de geluidsafstraling van
omvangrijke industriële componenten”, Geluid, nummer 2, Samsom Alphen a/d Rijn.
 

NIEROP, C.A.ett.all (1998) “Psycho-akoestische criteria voor actieve geluiddempingssystemen, Geluid,
nummer 2, Samsom Alphen a/d Rijn 

NIEROP C.A. ett all (1999) “Handleiding Meten en Rekenen industrielawaai 1999, Ministerie van VROM,
postbus 51.

NIEROP C.A. ett all (1999) “Handleiding Meten en Rekenen industrielawaai 1999, module B,
Ministerie van VROM, postbus 51.

NIEROP, C.A. (1999) “Herziening handleiding Meten en rekenen industrielawaai 1999, klaar voor het nieuwe
millenium (zonder problemen), Geluid, nummer 2, Samsom Alphen a/d Rijn 

NIEROP, C.A. (1999) “Een zingende brug die zingen kan". Geluid, nummer 5, Samsom Alphen a/d Rijn. 

NIEROP, C.A. (1999) “Arbeidsplaatsverbetering in een metaalbewerkingsbedrijf”, Nieuwsbrief
Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne. 


NIEROP, C.A.,ett.all (2000) “Objectivering Geluidkwaliteit”,
Handboek arbeids- en milieu­veiligheid, Kluwer Deventer. 

NIEROP, C.A.ett.all (2000) “Psycho-akoestische criteria nader bekeken", Handboek arbeids- en milieu­veiligheid,
Kluwer Deventer.
 

NIEROP C.A.(2001) “Meten en rekenen industrielawaai in een nieuw jasje”, Handboek Lawaaibeheersing,
Samsom, Alphen aan den Rijn. 

NIEROP C.A.(2001) “Industrielawaai, Meten en Rekenen in stappen”, Handboek Lawaaibeheersing,
Samsom, Alphen aan den Rijn. 

NIEROP, C.A. (2000-2002) “Geluid op de werkplek”, diverse artikelen inzake het meten, beoordelen en
verminderen van geluid op de werkplek, Bijdragen Handboek arbeids- en milieu­veiligheid, Kluwer Deventer. 

NIEROP C.A. (2003) "Stijgende belangstelling voor piekgeluiden" Geluid, nummer 3, Samson Alphen a/d Rijn.

NIEROP C.A. (2003) “ Geluid op de werkplek”, handboek voor de cursus “Arbeidsplaatsomstandigheden”
van het BMD. 

NIEROP C.A. (2003) ” Geluid op de arbeidsplaats” Cursusdiktaat opleiding Milieucoördinator”, BMD advies. 

NIEROP C.A. (2003) “Gehoorbescherming en gehoorbeschermingsmiddelen, Handboek arbeids- en milieu­
veiligheid, Kluwer Deventer 

NIEROP C.A. (2004) "Fluistercentrales". Procceedings congres VWB "Asfalt scholingsdagen", Utrecht. 

NIEROP C.A., GIJSEL R. (2004) “Asfaltcentrales fluisterstil, utopie of werkelijkheid”  Geluid, nummer 1 maart,
Samsom Alphen a/d Rijn 

NIEROP C.A., GIJSEL R. (2004) ) “Asfaltcentrales fluisterstil”, Asfalt, nummer 2 juni 2004, Vereniging tot
Bevorderen van Werken in Asfalt Breukelen. 

NIEROP C.A., HOUTKAMP F. (2004) “ Handreiking omgevingslawaai”  Publicatie ministerie van VROM, postbus 51.

NIEROP C.A.,HOUTKAMP F. (2004) "De vernieuwde Wet geluidhinder", proceedings congres Geluid en Trillingen, Nieuwegein.

NIEROP C.A. (2004)  “De vernieuwde Wet geluidhinder, kansen voor een vernieuwend elan binnen
geluidsland”  Geluid, nummer 5 september (2004), Samsom Alphen a/d Rijn. 


NIEROP C.  (2004)
"Kosten en baten van geluidswerende voorzieningen"
Cursusdiktaat Opleiding PHTO milieu geluid - Pro Education, Amsterdam (NL).
 

NIEROP C.A. (2005)  “De wonderlijke wegen van geluid", Geluid nr. 4, december 2005, Samsom Alphen a/d Rijn. 

NIEROP C.A. (2006) “ Emissiegerichte benadering bedrijfsterreinen, beleid, beheer en handhaving".
Proceedings NSG studiedag Geluid, maart 2006.

NIEROP C.A. (2010) "De harde wereld van de Akoestiek", Geluid nr 4, december 2010, Samsom Alphen a/d/Rijn.

Een groot aantal bijdragen aan congressen in binnen en buitenland waaronder DAGA (Duitsland); Inter
Noise (Amerika en Europa); Nederlands Akoestisch Genoodschap (NAG) en Geluid en Trillingen (Nederland);
INCE (Europa); Sound and Vibration (Europa); ICA (Europa).

 

Bloemlezing artikelen maatschappelijke betrokkenheid

Beroepsschrift Raad van State Westrandweg
Bezwaarschrift Westrandweg trajectnota
Inspraaknotitie Westrandweg Milieu Effect Rapportage
Inspraakavond Bestemmingsplan 2009 Osdorperweg e.o., artikel Westerpost
Pleitnota Westrandweg Raad van State zitting
Reactie op verweerschrift Raad van State op beroepsschrift.
Schiphol "Overleg windowdressing", artikel Parool.
Schiphol "Rookgordijn", artikel Parool 13 - 10 - 07
Westrandweg "Bescherming geluidsvoorwaarden", artikel Westerpost
Westrandweg, "bewoners vogelvrij", artikel westerpost 08 - 09
Westrandweg, "misleiding V&W", artikel westerpost 16 - 04 - 08
Boekje "Landelijk West" over de verloedering van het landelijk gebied (Dorpsraad Sloten - Oud Osdorp, 1985)
Commentaar Bestemmingplan "Osdorperweg e.o, website zorgboerderij "de Boterbloem"
Artikel politiek onbenul Noord-Zuid lijn Amsterdam (Parool 19 december 2009)
Kritische blik op resultaat Aldersoverleg Schiphol (Westerpost 25 augustus 2010)
Fluisterbos is Lawaaiwoud (Westerpost 8 december 2010)
Meestermanipulator Alders (Westerpost 23 februari 2011)
VVD verkwanseld milieudoelstellingen (Parool 4 december 2011)
OV speeltje van Wethouder (Parool 20 december 2011)
De snelheid de baas (Parool 27 december 2011)
Valse verontwaardiging Minister van Bijsterveldt (Parool 31 januari 2012)
Dorpsraad Sloten Oud Osdorp in gevarenzone (Westerpost 15 febr. 2012)

Herrie langs de Ring A10 is onverantwoord (Parool 2 juli 2012)
VVD ziet geen trend in integriteitsproblemen (Parool 26 oktober 2012)
80 km op de ringweg niet gezonder (Parool 22 december 2012)
Ongebreidelde liefde (Parool 7 november 2013)

Snelheidsbeleid minister is misleidend (Parool 9 december 2013)
Omwonenden Schiphol hebben het nakijken (Parool 15 januari 2014)
Belang fijnstof en herrie groter dan 100km op A10 (Parool 24 januari 2014) 
Ze Blijven Graaien (hoorzitting woningcooperatie schandaal, (Parool 12 juli 2014)
Wat met politici na Vestia (Parool 3 november 2014)
Tegenspraak (Parool 20 december 2014)
Aardbevingen Groningen,ach (Parool 21 februari 2015).
Konijn uit hoge hoed (Parool 31 oktober 2015)
Schipholmanipulatie (Parool, 8 januari 2016, volledige versie)
Schiphol leert het nooit (Parool 21 februari 2017, volledige versie)
Festivalterrein Amsterdam (Parool 16 oktober 2017)

 

Interessante artikelen derden

Nederlands Milieukwaliteit
Omgevinsgwet risicovol voor bescherming milieu
M+P onderzoekt samen met RWS superstil asfalt